Elektrosat Internet

OFERTA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU


6 Uwaga! Nie ma w już w promocji routerów. Jednocześnie zapraszamy do skorzytana z nowej oferty w zakładce PROMOCJA
6 Każdy nowy Abonent, który podpisze umowę na 24 m-ce otrzyma dwa m-ce abonamentu za 1 zł. Abonent, który zdecyduje się na podpisanie umowy na okres 12 m-cy otrzyma m-c abonamentu za 1 zł.
6 Zapraszamy również tych, którym skończył się okres umowy i chcieliby skorzystać z nowej lepszej oferty. Abonenci, którzy posiadają umowę na czas nieokreślony zachęcamy do zmiany umowy na lepszych warunkach - więcej transferu za mniej pieniędzy
6 Osoby niezameldowane (wynajmujące) lub nie będące właścicielami lokalu mogą skorzystać jedynie z oferty dla umów bezterminowych. Oznacza, to że umowę można rozwiazać z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenie od pełnych okresów rozliczeniowych.
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Umowa terminowa

Z oferty przy umowie na czas określony mogą skorzystać osoby zameldowane w lokalu lub będące właścicielami lokalu.
Do podpisania umowy niezbędny jest:
6 dowód osobisty (m. in. do potwierdzenia meldunku) lub akt notarialny do wglądu potwierdzający własność lokalu,
6 adres fizyczny karty sieciowej lub adres WAN Routera oraz
6 aktywna instalacja kablowa w sieci Elektrosat.
Umowa podpisywana jest w siedzibie biura Elektrosat, następnie rejestrowane są adresy fizyczne wskazane przez Abonenta, po której usługa jest aktywowana w przeciągu 3 minut. Jeżeli instalacja okablowania została podłączona przed podpisaniem umowy - możesz cieszyć się dostępem do Internetu zaraz po wyjściu z biura.
Zwiększenia pakietu zależne jest od możliwości technicznych sieci (szczegółowe informacje pod nr tel. 71 341 50 92). Sukcesywnie będziemy dostosowywać infrastrukturę, tak by wszyscy Abonenci mogli skorzystać z nowej oferty.
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Umowa bezterminowa (na czas nieokreślony)

Do podpisania umowy niezbędny jest:
6 adres fizyczny karty sieciowej lub adres WAN Routera oraz
6 aktywna instalacja kablowa w sieci Elektrosat.
Umowa podpisywana jest w siedzibie biura Elektrosat, następnie rejestrowane są adresy fizyczne wskazane przez Abonenta, po której usługa jest aktywowana w przeciągu 3 minut. Jeżeli instalacja okablowania została podłączona przed podpisaniem umowy - możesz cieszyć się dostępem do Internetu zaraz po wyjściu z biura.
Zwiększenia pakietu zależne jest od możliwości technicznych sieci (szczegółowe informacje pod nr tel. 71 341 50 92). Sukcesywnie będziemy dostosowywać infrastrukturę, tak by wszyscy Abonenci mogli skorzystać z nowej oferty.

* Aby zawiesić usługę należy zgłosić to w formie pisemnej - może by drogą email, najpóźniej do 25 dnia m-ca poprzedzającego zawieszenie. Miesiące nie muszę być łączone, natomiast muszą być to pełne okresy rozliczeniowe czyli od 1 do końca m-ca, niezależnie w jakim dniu była podpisana umowa.
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Umowa terminowa Willa Bielany

Do podpisania umowy niezbędny jest:
6 dowód osobisty
6 aktywna instalacja kablowa w sieci Elektrosat.
Umowa podpisywana jest w siedzibie biura Elektrosat. Jeżeli instalacja okablowania została podłączona przed podpisaniem umowy - możesz cieszyć się dostępem do Internetu już po wyjściu z biura.
Oferta nie łączy się z promocjami w standardowej ofecie usługi dostępu do Internetu.
Jednorazowa opłata przyłaczeniowa wynosi 250 zł. Umowa możezostać podpisana jedynie w opcji na 24 m-ce.