Elektrosat Internet

PROMOCJA DOTYCZY WYBRANYCH TERENÓW


6 Nowa oferta PROMOCYJNA ze względów technicznych nie obejmuje jedynie lokalizacji przy ulicach: Pasteura, Rymarskiej i Wiejskiej we Wrocławiu.

6 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 informujemy, że nasza firma przetwarza powierzone nam dane osobowe tylko w związku z realizacją zawartych z Abonentami umów o świadczenie usług. Dane naszych Abonentów nie są przekazywane podmiotom trzecim. Abonentom przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas danych oraz na usunięcie danych z naszych rejestrów. Administratorem Danych Osobowych jest Roman Grzywaczewski. W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub niejasności a także w przypadku chęci składania stosownych oświadczeń w przedmiocie swoich danych prosimy o kontakt mailowy na adres: dane@elektrosat.pl

6 Umowy podpisywane na działaność gospodarczą, spółkę, fundację oraz inne formy przedsiębiorczości - nie są objęte promocjami dodatkowymi (routery, m-ce gratis).

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Umowa Willa Bielany (ul. Przedwiośnie, ul. Widok)

Z oferty przy umowie na czas określony mogą skorzystać osoby zameldowane w lokalu lub będące właścicielami lokalu.
Do podpisania umowy niezbędny jest:
6 dowód osobisty (m. in. do potwierdzenia meldunku) lub akt notarialny do wglądu potwierdzający własność lokalu,
6 adres fizyczny karty sieciowej lub adres WAN Routera oraz aktywna instalacja kablowa w sieci Elektrosat.
Umowa podpisywana jest w siedzibie biura Elektrosat, następnie rejestrowane są adresy fizyczne wskazane przez Abonenta, po której usługa jest aktywowana w przeciągu 3 minut. Jeżeli instalacja okablowania została podłączona przed podpisaniem umowy - możesz cieszyć się dostępem do Internetu zaraz po wyjściu z biura.

Aby możliwie najpełniej cieszyć się nowymi prędkościami, zalecana jest wymiana routera na urządzenie z portami gigabitowymi oraz z technologią dual band, czyli działający w paśmie 2,4 i 5 GHz. Jednocześnie informujemy, iż prędkości w pakietach gwarantowane są jedynie na końcówce kabla, nie zaś za dodatkowym abonenckim urządzeniem typu np. router.

* Nowi Abonenci są zobowiazani do uiszczenia opłaty instalacyjnej - nie większej niż 250 PLN brutto - pokrywającej koszty sprzętu montowanego w domu klienta. Koszt opłaty wynika, z aktualnej ceny rynkowej niezbędnych do intalacji urządzeń. Więcej informacji można uzystkać pod nr tel. 71 341 50 92.

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Umowa terminowa dla pozostałych rejonów

Z oferty przy umowie na czas określony mogą skorzystać osoby zameldowane w lokalu lub będące właścicielami lokalu.
Do podpisania umowy niezbędny jest:
6 dowód osobisty (m. in. do potwierdzenia meldunku) lub akt notarialny do wglądu potwierdzający własność lokalu,
6 adres fizyczny karty sieciowej lub adres WAN Routera oraz aktywna instalacja kablowa w sieci Elektrosat.
Umowa podpisywana jest w siedzibie biura Elektrosat, następnie rejestrowane są adresy fizyczne wskazane przez Abonenta, po której usługa jest aktywowana w przeciągu 3 minut. Jeżeli instalacja okablowania została podłączona przed podpisaniem umowy - możesz cieszyć się dostępem do Internetu zaraz po wyjściu z biura.

Aby możliwie najpełniej cieszyć się nowymi prędkościami, zalecana jest wymiana routera na urządzenie z portami gigabitowymi oraz z technologią dual band, czyli działający w paśmie 2,4 i 5 GHz. Jednocześnie informujemy, iż prędkości w pakietach gwarantowane są jedynie na końcówce kabla, nie zaś za dodatkowym abonenckim urządzeniem typu np. router.

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Umowa bezterminowa (na czas nieokreślony) dla pozostałych rejonów.

Do podpisania umowy niezbędny jest:
6 dowód osobisty,
6 adres fizyczny karty sieciowej lub adres WAN Routera oraz aktywna instalacja kablowa w sieci Elektrosat.
Umowa podpisywana jest w siedzibie biura Elektrosat, następnie rejestrowane są adresy fizyczne wskazane przez Abonenta, po której usługa jest aktywowana w przeciągu 3 minut. Jeżeli instalacja okablowania została podłączona przed podpisaniem umowy - możesz cieszyć się dostępem do Internetu zaraz po wyjściu z biura.

Aby możliwie najpełniej cieszyć się nowymi prędkościami, zalecana jest wymiana routera na urządzenie z portami gigabitowymi oraz z technologią dual band, czyli działający w paśmie 2,4 i 5 GHz. Jednocześnie informujemy, iż prędkości w pakietach gwarantowane są jedynie na końcówce kabla, nie zaś za dodatkowym abonenckim urządzeniem typu np. router.

* Aby zawiesić usługę należy zgłosić to w formie pisemnej - może by drogą email, najpóźniej do 25 dnia m-ca poprzedzającego zawieszenie. Miesiące nie muszę być łączone, natomiast muszą być to pełne okresy rozliczeniowe czyli od 1 do końca m-ca, niezależnie w jakim dniu była podpisana umowa.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

OFERTA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA LOKALIZACJI NIE OBIĘTEJ ZASIĘGIEM ŚWIATŁOWODU


Umowa terminowa

Z oferty przy umowie na czas określony mogą skorzystać osoby zameldowane w lokalu lub będące właścicielami lokalu.
Do podpisania umowy niezbędny jest:
6 dowód osobisty (m. in. do potwierdzenia meldunku) lub akt notarialny do wglądu potwierdzający własność lokalu,
6 adres fizyczny karty sieciowej lub adres WAN Routera oraz
6 aktywna instalacja kablowa w sieci Elektrosat.
Umowa podpisywana jest w siedzibie biura Elektrosat, następnie rejestrowane są adresy fizyczne wskazane przez Abonenta, po której usługa jest aktywowana w przeciągu 3 minut. Jeżeli instalacja okablowania została podłączona przed podpisaniem umowy - możesz cieszyć się dostępem do Internetu zaraz po wyjściu z biura.
Zwiększenia pakietu zależne jest od możliwości technicznych sieci (szczegółowe informacje pod nr tel. 71 341 50 92). Sukcesywnie będziemy dostosowywać infrastrukturę, tak by wszyscy Abonenci mogli skorzystać z nowej oferty.
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Umowa bezterminowa (na czas nieokreślony)

Do podpisania umowy niezbędny jest:
6 adres fizyczny karty sieciowej lub adres WAN Routera oraz
6 aktywna instalacja kablowa w sieci Elektrosat.
Umowa podpisywana jest w siedzibie biura Elektrosat, następnie rejestrowane są adresy fizyczne wskazane przez Abonenta, po której usługa jest aktywowana w przeciągu 3 minut. Jeżeli instalacja okablowania została podłączona przed podpisaniem umowy - możesz cieszyć się dostępem do Internetu zaraz po wyjściu z biura.
Zwiększenia pakietu zależne jest od możliwości technicznych sieci (szczegółowe informacje pod nr tel. 71 341 50 92). Sukcesywnie będziemy dostosowywać infrastrukturę, tak by wszyscy Abonenci mogli skorzystać z nowej oferty.

* Aby zawiesić usługę należy zgłosić to w formie pisemnej - może by drogą email, najpóźniej do 25 dnia m-ca poprzedzającego zawieszenie. Miesiące nie muszę być łączone, natomiast muszą być to pełne okresy rozliczeniowe czyli od 1 do końca m-ca, niezależnie w jakim dniu była podpisana umowa.