Elektrosat Internet

PROMOCJA DOTYCZY WYBRANYCH TERENÓW

6 Ze względu na sukcesywną przebudową sieci Elektrosat, niezbędną do świadczenia wysokiej jakości łącza o dużej przepustowości, promocja będzie wdrażana etapowo. Sukcesywnie będą dochodziły nowe tereny. Zwiększenia pakietu zależne jest od możliwości technicznych sieci (szczegółowe informacje pod nr tel. 71 341 50 92). Sukcesywnie będziemy dostosowywać infrastrukturę, tak by wszyscy Abonenci mogli skorzystać z nowej oferty.
6 Nowa oferta PROMOCYJNA ze względów technicznych nie obejmuje jedynie lokalizacji przy ulicach: Pasteura, Rymarskiej i Wiejskiej we Wrocławiu.
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Umowa terminowa

Z oferty przy umowie na czas określony mogą skorzystać osoby zameldowane w lokalu lub będące właścicielami lokalu.
Do podpisania umowy niezbędny jest:
6 dowód osobisty (m. in. do potwierdzenia meldunku) lub akt notarialny do wglądu potwierdzający własność lokalu,
6 adres fizyczny karty sieciowej lub adres WAN Routera oraz aktywna instalacja kablowa w sieci Elektrosat.
Umowa podpisywana jest w siedzibie biura Elektrosat, następnie rejestrowane są adresy fizyczne wskazane przez Abonenta, po której usługa jest aktywowana w przeciągu 3 minut. Jeżeli instalacja okablowania została podłączona przed podpisaniem umowy - możesz cieszyć się dostępem do Internetu zaraz po wyjściu z biura.

Aby możliwie najpełniej cieszyć się nowymi prędkościami, zalecana jest wymiana routera na urządzenie z portami gigabitowymi oraz z technologią dual band, czyli działający w paśmie 2,4 i 5 GHz. Jednocześnie informujemy, iż prędkości w pakietach gwarantowane są jedynie na końcówce kabla, nie zaś za dodatkowym abonenckim urządzeniem typu np. router.

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Umowa bezterminowa (na czas nieokreślony)

Do podpisania umowy niezbędny jest:
6 dowód osobisty,
6 adres fizyczny karty sieciowej lub adres WAN Routera oraz aktywna instalacja kablowa w sieci Elektrosat.
Umowa podpisywana jest w siedzibie biura Elektrosat, następnie rejestrowane są adresy fizyczne wskazane przez Abonenta, po której usługa jest aktywowana w przeciągu 3 minut. Jeżeli instalacja okablowania została podłączona przed podpisaniem umowy - możesz cieszyć się dostępem do Internetu zaraz po wyjściu z biura.

Aby możliwie najpełniej cieszyć się nowymi prędkościami, zalecana jest wymiana routera na urządzenie z portami gigabitowymi oraz z technologią dual band, czyli działający w paśmie 2,4 i 5 GHz. Jednocześnie informujemy, iż prędkości w pakietach gwarantowane są jedynie na końcówce kabla, nie zaś za dodatkowym abonenckim urządzeniem typu np. router.

* Aby zawiesić usługę należy zgłosić to w formie pisemnej - może by drogą email, najpóźniej do 25 dnia m-ca poprzedzającego zawieszenie. Miesiące nie muszę być łączone, natomiast muszą być to pełne okresy rozliczeniowe czyli od 1 do końca m-ca, niezależnie w jakim dniu była podpisana umowa.