Elektrosat Internet

PROMOCJA DOTYCZY WYBRANYCH TERENÓW


6 Na drugą połowę roku 2018 planowane jest uruchomienie usługu FTTH w rojonie przedmieścia oławskiego. Informacja o nowej ofercie będzie na stronie www oraz zostaną rozniesione i wywieszone uloktki oraz plakaty na terenie objętym nową usługą.

6
.......................................................................................................................................................................................................................................................